Usługi bhp i ppoż DLA PROFESJONALISTÓW

Materiały BHP do pobrania


Prezentacje do szkoleń okresowych BHP

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - pobierz

Dla pracowników administracyjno - biurowych i innych specjalistów pobierz

Dla pracowników inżynieryjno - technicznych pobierz


Materiały do szkoleń okresowych BHP

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami pobierz

Dla pracowników administracyjno - biurowych i innych specjalistów pobierz

Dla pracowników inżynieryjno - technicznych pobierz


Wybrane materiały Państwowej Inspecji Pracy

ABC BHP informator dla pracodawców Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz pobierz 

BHP w biurze Wojciech Dyląg pobierz

Budownictwo wymagania bezpiecznej pracy Zygmunt Wieczorek pobierz

 

Ramowe programy szkoleń BHP


Szkolenie wstępne

Instruktaż ogólny pobierz

Instruktaż stanowiskowy pobierz


Szkolenie okresowe BHP

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami pobierz

Pracownicy administracyjno - biurowi i inni specjaliści pobierz

Pracownicy inżynieryjno - techniczni pobierz

Stanowiska robotnicze pobierz

 

Listy do szkoleń BHP

Lista do szkolenia okresowego pobierz

Lista do zapoznania z IBWR pobierz

Lista do instruktażu ogólnego pobierz

Lista do instruktażu stanowiskowego pobierz

Lista zapoznanie z ryzykiem i instrukcjami pobierz

 

 

Przykładowa dokumentacja BHP

IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót pobierz

Istrukcja BHP pobierz

Ocena ryzyka zawodowego według PN-N-18002 pobierz

Protokół powypadkowy – uznany pobierz

Protokół powypadkowy – nieuznany pobierz

Karta wypadku w drodze – uznany pobierz

Raport koordynatora BHP pobierz


Materiały ze strony Państwowej Inspekcji Pracy pobierz