Usługi bhp i ppoż DLA PROFESJONALISTÓW

Koszty usług BHP i PPOŻ


Wstępne i okresowe szkolenia stacjonarne
spotkanie twarzą w twarz, dojazd do siedziby Klienta w Warszawie w cenie szkolenia


Szkolenie wstępne instruktaż ogólny
35 – 100  zł / osoba (w zależności od ilości osób) szczegóły
Szkolenie okresowe65 – 120  zł / osoba (w zależności od ilości osób) szczegóły
Kompleksowa obsługa BHP
od 200  zł / miesiąc
Kurs Pierwszej pomocy
70 – 250 zł / osoba szczegóły
Szkolenie przeciwpożarowe
40 – 100 zł / osoba
Sporządzenie dokumentacji powypadkowej (w zależności od rodzaju wypadku (lekki, ciężki, śmiertelny, zbiorowy) zakresu prac, miejsca zdarzenia, daty wypadku, daty zgłoszenia zdarzenia, daty wypadku, daty zgłoszenia
od 150 zł
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
70 – 200 zł
Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
30 – 200 zł
Opracowanie instrukcji BHP stanowiskowej
40 – 150 zł
Aktualizacja instrukcji BHP stanowiskowej
30 – 150 zł
Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)
od 300 zł
Aktualizacja instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)
od 150 zł
Opracowanie Projektu Organizacji Robót (POR)od 400 zł
Opracowanie Projektu Organizacji Prac (POP)
od 400 zł
Opracowanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)
od 500 zł
Aktualizacja planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)
od 200 zł
Doradztwo i opiniowanie z zakresu prawa pracy
100 – 500 zł
Audyt organizacji
300 – 2500 zł
Stawka godzinowa
50 – 150 zł
Koordynacja BHP budowy, projektu
od 600 zł
Wsparcie w trakcie kontroli PIP
od 250 zł
Ekspresowe wykonanie usługi
100 – 600 zł
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – część opisowa
od 600 zł
Oznakowanie obiektu (drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzętu PPOŻ.)
od 300 zł
Próba ciśnieniowa hydrantu
od 250 zł
Przegląd gaśnicy
50 – 150 zł
Remont gaśnicy
50 – 150 zł
Audyt bezpieczeństwa pożarowego obiektu
od 400 zł
Próba ewakuacyjna, ćwiczenia ewakuacyjne obiektu (przygotowanie i organizacja)
od 400 zł


Podane ceny są cenami netto.
Wszystkie szkolenia zwolnione z podatku VAT.

Ceny usług ustalane są indywidualnie do zakresu i potrzeb Klienta. Podane ceny stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.